EBC anunță că va crește gradul de monitorizare în sfera cripto pentru a include și datele off-chain

EBC anunță că va crește gradul de monitorizare în sfera cripto pentru a include și datele off-chain

Banca Europeană Centrală (EBC) afirmă că dorește perfecționarea tehnicilor de monitorizare a tranzacțiilor din zona cripto privind ambele tipuri de activități, on si off-chain.

În cadrul unui raport publicat în data de 7 august și intitulat “Înțelegerea fenomenului cripto, riscurile implicate și limitările instrumentelor de monitorizare”,  EBC a anunțat că problema insuficienței în ceea ce privește colectarea de date asociate bunurilor digitale rămâne o provocare pentru instituțiile însărcinate cu reglementarea sectorului financiar.

“Umplerea golurilor” din procesul de monitorizare a tranzacțiilor din zona cripto

Articolul suține în continuare faptul că riscurile și efectele viitoare ce decurg din derularea activităților din zona bunurilor digitale impactează economia tradițională atunci când aceste domenii se întrepătrund. De asemenea, articolul semnalează faptul că EBC ar trebui să ia măsuri de prevenire și îmbunătățire a metodelor folosite în vederea analizei atât cantitative cât și calitative a tranzacțiilor cu criptovalute.

Deși natura activităților din sfera cripto este una preponderant transparentă atât pentru public cât și pentru utilizatori în sine, descentralizarea și caracterul oscilant al acestor tranzacții fac ca procesul colectării de date din domeniul criptovalutelor să fie unul dificil.

Aceasta este datorată faptului că nu există o bază de date care să descrie ambele tipuri de activități desfășurate, on și off-chain.

O petiție transmisă comunității băncii centrale

Așa cum articolul relatează în continuare, au fost deja luate măsuri în vederea rafinării metodelor de colectare și analizare de date, așa cum este cazul initiativei Comitetului Irving Fisher din cadrul Central Banking Statistics unde experți în domeniu analizează clasificarea bunurilor digitale în cadrul Sistemului Naționale de Conturi.

Chiar dacă aceste măsuri dețin o importanță majoră în calcularea PIB precum și a altor tipuri de indicatori, activitățile de clasificare a bunurilor digitale rămân o sarcină dificilă datorită faptului că prin ele înșile nu au un statut asemănator bunurilor financiare tradiționale și nu pot fi revendicate în mod special de o anumită istituție.

EBC afirmă că cei implicați în procesul colectării datelor trebuie să depășească barierele segmentării de piață și să identifice datele aferente acelor zone ce încă rămân ascunse.

De asemenea, aceștia se vor confrunta cu “relativa lipsă de lichiditate atunci când vine vorba de platformele folosite în zona cripto ce pot fi afectate de tranzacțiile efectuate cu garanții” ca să nu mai vorbim de “lipsa unei metodologii consistente necesară instituțiilor de schimb precum și furnizorilor de date.”

EBC a încheiat prin a spune că va continua analiza ambelor aspecte, on-chain și protocoalele stratificate ale tranzacțiilor efectuate și se va concentra în direcția armonizării și îmbunătățirii metodelor de monitorizare a tranzacțiilor desfășurate off-chain, precum și în direcția dezvoltării unui set de indicatori necesari analizării bunurilor digitale.